VÅRT SELSKAP

Utleie og montering av stillas til firma og private.


Selskapet Aktiv Stillas AS ble stiftet i mars 2005 av Mads Larsen. Aktiv Stillas er et mellomstort firma som holder til på Øvre Flatåsveg 2c. Herfra drar våre 10-12 stillasmontører hver dag ut til jobber i Trondheim og resten av Trøndelag. 

Vår utleiepark består av ca 30.000 m2 murerstillas og ca 4.000 m2 fasadestillas. I tillegg har vi rullestillaser, trappetårn, el-heis (talje 150 kg), søppelsjakter og ellers alt til faget.

Vi samler på glade og fornøyde kunder, og er alltid klar for å løse de vanskeligere og mer utfordrende oppgavene. Det er svært viktig for oss i Aktiv Stillas at kundene våre er fornøyd med det arbeidet vi har utført. Den beste anbefaling for fremtidige oppgaver er et solid fundament av vel utførte oppgaver bak oss. Vårt personell har de nødvendige og lovpålgte stillaskurs/fagbrev, samt sikkerhet som første prioritet. Vi betrakter oss selv som et innovativt og fleksibelt firma.

 

Møt vårt team


team member

Ta gjerne kontakt

Email:- mads@aktivstillas.no

Mobil: 907 19 587

Mads Larsen
Daglig leder