Murerstillas


Murerstillaset løser de tyngre oppgavene innen nybygg og annet som krever tung belastning. Dette kraftige stillaset kan settes opp på flere måter. Det består av galvaniserte stålrør som er ideelle til tyngre oppgaver som krever store, brede arbeidsplattformer. Tradisjonen tro foretrekker murere en stor og bred arbeidsplattform, som tåler høy belastning. Standardmodulen er 0,5 x 1,5 meter. Labanklemmen kan monteres med variabel høyde – c/c 50 cm. Dermed er det alltid mulig å treffe rett arbeidshøyde. Maksimal belastning på murerstillas er 450 kg/m2 jevnt fordelt.

Monteringsveiledning NorHak modulstillas BK5.