Våre leverte prosjekter


Kystad Gård Barnehage

Korsvikaspillet

Tak over tak Olaf Grilstads vei

Olaf Grilstadsvei

NTNU Nina

Kavitasjonslabben

Dronningens gate

Scandic Lerkendal

Dronning Mauds Minne

Dronning Mauds Minne

Rockheim

Gildheimsveien

Grillstad

NTNU sentralbygg 2

Heismontering NTNU Sentralbygg2

Heismontering NTNU Sentralbygg2

NTNU sentralbygg 2

NTNU sentralbygg 2

NTNU sentralbygg 2

Kalvskinnet skole