Trappetårn


Til større stillaser, det vil si stillaser som har en høyde på mer enn 5 meter eller en lengde på mer enn 10 meter, og hvor stillaset benyttes av mer enn 10 personer samtidig, SKAL det være separate adkomstveier til stillaset. Samtlige trappeløsninger fra Aktiv Stillas AS oppfyller alle krav til en god og sikker adkomstvei. Byggeplasser skal alltid innrettes med sikre og gode trappesystemer til bygningene, slik at adkomsten kan foregå på en sikkerhetsmessig fullt forsvarlig måte. Det nødvendige antall fluktveier skal være til stede, for eksempel i form av sikre og stabile trappesystemer.