Våre produkter


   

Geda person/vareheis

Aktiv Stillas AS Produkt

Aktiv Stillas AS tilbyr montasje og leie av Geda material og personheis av ulike lastekapasiteter. Svært gunstig på større prosjekter hvor mye materiell skal inn i bygget. Kostnadseffektiv løsning som sikrer at personell og materialer fraktes trygt og sikkert inn i bygget.

 Vi monterer etter kundens behov og har konkuransedyktige priser.

   

Lett fasadestillas

Aktiv Stillas AS Produkt

Lett fasadestillas er den mest vanlige stillastypen, og dette kan settes opp på mange forskjellige måter. Etasjehøyden er i utgangspunktet 2 meter, men denne kan tilpasses jobben som skal utføres, for eksempel utskifting av tak, vinduer og mye mer. Et lett fasadestillas kan også utvides i dybden, noe som kreves til enkelte oppgaver. Maksimal belastning på et lett fasadestillas er 200 kg/m2 jevnt fordelt. Lett fasadestillas kan monteres med el-heis, sjaktrør, nett- og plastikk m.m. Hør gjerne med oss for å finne ut hvilken stillastype som passer for ditt oppdrag!

   

Murerstillas

Aktiv Stillas AS Produkt

Murerstillaset løser de tyngre oppgavene innen nybygg og annet som krever tung belastning. Dette kraftige stillaset kan settes opp på flere måter. Det består av galvaniserte stålrør som er ideelle til tyngre oppgaver som krever store, brede arbeidsplattformer. Tradisjonen tro foretrekker murere en stor og bred arbeidsplattform, som tåler høy belastning. Standardmodulen er 0,5 x 1,5 meter. Labanklemmen kan monteres med variabel høyde – c/c 50 cm. Dermed er det alltid mulig å treffe rett arbeidshøyde. Maksimal belastning på murerstillas er 450 kg/m2 jevnt fordelt.

   

Rullestillas

Aktiv Stillas AS Produkt

Et rullestillas er et svært fleksibelt og sterkt aluminiumsstillas som kan leveres i to bredder. Det er lett å transportere, enkelt å bygge opp og stabilt å arbeide på. I tillegg er det lett å demontere etter bruk. Den smale utgaven er fin å bruke innendørs, eller andre steder hvor det kniper med plassen. Den brede utgaven brukes når det er behov for større arbeidsarealer, og når plassen tillater det. Begge utgavene kan bygges i alle lengder etter behov, for eksempel til loftsarbeid i haller osv.

   

Trappetårn

Aktiv Stillas AS Produkt

Til større stillaser, det vil si stillaser som har en høyde på mer enn 5 meter eller en lengde på mer enn 10 meter, og hvor stillaset benyttes av mer enn 10 personer samtidig, SKAL det være separate adkomstveier til stillaset. Samtlige trappeløsninger fra Aktiv Stillas AS oppfyller alle krav til en god og sikker adkomstvei. Byggeplasser skal alltid innrettes med sikre og gode trappesystemer til bygningene, slik at adkomsten kan foregå på en sikkerhetsmessig fullt forsvarlig måte. Det nødvendige antall fluktveier skal være til stede, for eksempel i form av sikre og stabile trappesystemer.

   

Stillasutstyr

Aktiv Stillas AS Produkt

Stillaser er kun et hjelpemiddel for å utføre arbeid i høyden. Stillasets innretning kan variere svært mye i forhold til hva slags arbeid som skal utføres. Vi kan i den forbindelse levere en rekke løsninger også når det gjelder tilbehør til stillas. Et teknisk hjelpemiddel kan være en el-heis for enkel oppheising av materialer. En el-heis kan ta fra 60 til 150 kg. Ved lettere arbeid på fasader kan det monteres et stillasnett for beskyttelse av omgivelsene. Ved større fasadearbeider anbefales det å kle stillaset med plastikk. Ved takarbeid benyttes sjaktrør, som forbinder stillasets øverste arbeidsplattform med for eksempel en avfallscontainer, slik at man slipper å heise ned avfallet.

   

Værbeskyttelse System (UBIX)

Aktiv Stillas AS Produkt

Med Ubix værbeskyttelse system kan vi levere en komplett midlertidig takløsning som passer de aller fleste takprofiler, opptil 42 m spenn. UBIX sikrer mot fuktskader under oppføring av nybygg eller generell rehabilitering. Videre sikrer man kontinuerlig framdrift i ett tørt og kontrollert arbeidsmiljø, uavhengig vær.

   

Tribune

Aktiv Stillas AS Produkt

Vi monterer tribune for alle slags arrangement etter kundens behov. Stillaset kan tilpasses de fleste løsninger.